Dagger +10 stamina

Praca studencka w pracowni Modelowanie 3D na 6 semestrze. Zadanie: przygotować concept art broni białej i na jego podstawie stworzyć model 3D. Użyte programy Maya oraz Photoshop.