Tamayori II Index

Zakres prac:
-design markerów dla AR;
-kaligrafia;
-opracowanie bitmapy i krzywych: Photoshop i Illustrator;
-modelowanie 3D: Cinema 4D;
-animacja Cinema 4D;
-rozszerzona rzeczywistość Unity + Vuforia.

Bazą dla modeli 3D były stworzone przeze mnie analogowo kaligrafie za pomocą narzędzia colapen.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

190499999_788136501840523_7709120173251404745_n

196688010_835821070452528_3861319471170693706_n

Screenshot_6x

197942200_549118179802938_8790969501526887922_n

197847256_3865882346871463_8289912224760036020_n

Screenshot_21

Screenshot_5x

00_index (1)