Tamayori II

Zakres prac:
-design markerów dla AR;
-kaligrafia;
-modelowanie 3D: Cinema 4D, 3Ds Max, Zbrush;
-animacja Cinema 4D;
-rozszerzona rzeczywistość Unity + Vuforia

Tematem mojej pracy dyplomowej jest redesign rodziałów z artbooka II do środowiska Augmeted Reality.

Ten projekt jest moim manifestem o tym kim jestem jako twórca. Wybierając temat rozszerzonej rzeczywistości byłam w pełni świadoma wielu niewiadomych i ryzyka
niepowodzenia jakie ze sobą ten temat niesie. Praca wymagała ode mnie dyscypliny, wytrwałości i kreatywności w uczeniu się nowej technologii oraz konfrontacji
z ograniczeniami wiedzy i oprogramowania.
Sprawiło mi przyjemność tworzenie interdyscyplinarnej realizacji, ponieważ mogłam łączyć w sposób nieoczywisty różnorodne techniki w jeden obiekt. W trakcje pracy niejednokrotnie rozmyciu podlegały granice między tym co manualne i rzeczywiste, a tym co cyfrowe i niematerialne. I tak historyczna kaligrafia eksperymentalnym narzędziem stała się bazą do stworzenia markerów dla rozszerzonej rzeczywistości, a komputerowe technologie pozwoliły na stworzenie samoistnych wirtualnych obiektów. Czuję nie tylko radość, lecz także odpowiedzialność, że jako twórca mogę projektować rzeczy inspirowane światem przyszłości z fantastyki naukowej.
Poznanie i zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości jest dla mnie logicznym krokiem w eksploatacji obszarów mało popularnych, a jednocześnie skrywających ogromny potencjał twórczy, jakim jest wzajemne oddziaływanie świata materialnego ze światem cyfrowym.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

index_vuforia

porto_vuforia02

roznica_vuforia02

tamayori_promo_clip02

tamayori_promo_clip03

tamayori_promo_clip04